Kálvin-nap (10.22.)

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap iskolánkban már hagyományosan – az Országos Zsoltáréneklő Verseny mellett – a reformáció emlékének jegyében telik. Az idei Kálvin-nap témája Luther Márton élete és munkássága volt. A napot minden évfolyam a Református templomban kezdte, ahol közös áhítaton vettek részt tanulóink. Innen korcsoportonként különböző helyszíneken ismerték meg és dolgozták fel a nagy reformátor életeseményeit, reformátori munkáját. A legkisebbek a református parókián, a 3-4. évfolyamosok az evangélikusok gyülekezeti termében hallgattak tanítást, majd különböző technikákkal Luther rózsát készítettek. A felső tagozatosok a Balaton Moziban nézték meg a Luther című filmet, melyet megelőzően játékos feladatokat oldottak meg. Köszönjük a szervező pedagógusok munkáját!
(Képek a galériában.)