"Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai."
(Róma 8:14/a)
Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

Bemutatkozás

Részlet a 2018/2019-es tanév tanévnyitó beszédéből:

(...)

Egy intézmény életében 6 év nem nagy idő, mégis hálával és büszkeséggel tölt el azt gondolom valamennyiünket, ha visszagondolunk arra, hogy az eltelt években milyen változások történtek iskolánkban. Büszkén és felelősséggel állíthatjuk, hogy az út, amin az iskola jár helyes, Isten kegyelméből megáldott. A 2018/2019-es tanév indulásakor elmondhatjuk, hogy mind külső és belső környezetében, tárgyi eszközeiben iskolánk teljesen megújult, sőt bővülni is tudott. Valamennyi tantermünk és szaktantermünk megszépült, az új tornacsarnokot a tervek szerint ősztől már igénybe vehetjük. Az elmúlt évek eseményei alátámasztják azt, hogy mára iskolánk a város és a térség egyik legnépszerűbb intézményévé vált, amely az iskolában végzett oktató-nevelő munka színvonalát is igazolja.

Mindezek az eredmények alázattal és felelősséggel kell, hogy eltöltsenek bennünket, akár vezetőként, akár az iskola munkatársaként, akár diákként, vagy szülőként tartozunk a református iskola közösségéhez. Egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria!

Kedves Kollégák!

Azt kívánom, hogy valamennyien kellő figyelmet fordíthassunk az előttünk álló tanévben is a tehetségek gondozására éppúgy, mint a lemaradók segítésére. Megújult folyosóink, korszerű tantermeink mit sem érnek, ha nem tudjuk mi pedagógusok megtölteni azzal a tartalommal, amely az egyházi iskola sajátja. Mindenkinek kívánok erőt és bölcsességet ahhoz, hogy a napi feladatok mellett mindig legyen ideje és lehetősége felismerni azt, hogy a világ egyik legszebb hivatását gyakorolhatja nap mint nap: Isten ajándékait, a gyermekeket nevelhetitek, nevelhetjük.  

Kedves Elsőseink!

Ez az ünnepély elsősorban Rólatok szól: biztos vagyok abban, hogy ma Ti és szüleitek vagytok a legizgatottabbak. Tudom, hogy már alig várjátok, hogy belépjetek osztálytermetekbe és megismerkedhessetek a betűk és a számok világával. Isten hozott Titeket a református iskolában! Azt kívánom Nektek, hogy legyen sok örömötök itt az elkövetkező években, bontakoztassátok ki tehetségeteket, öregbítsétek az iskola hírnevét! Nekünk, a református iskola pedagógusainak, munkatársainak a felelőssége az, hogy megháláljuk azt a bizalmat, amellyel szüleitek ajándékoztak meg Bennünket.

Tisztelt Szülők!

Önök legféltettebb kincseiket bízták ránk, pedagógusokra abban az életkorban, amikor ők a legfogékonyabbak, korosztályuktól függetlenül. Tudjuk, a gyermek olyan, mint a szivacs: mindent megjegyez, mindent befogad. Ha pocsolyába dobják, használhatatlanná válik, ha tiszta forrásba, akkor hasznára válhat szűkebb és tágabb környezetének. Hiszem azt, hogy a református iskola képes betölteni szerepét, és tiszta forrás tud lenni. Iskolánk egy családias, szeretetteljes közösség, ami befolyásolja, orientálja az itt lévőket. Olyan intézmény, amelynek légköre, hangulata van, amely megnyilvánul abban, ahogyan a tanárok beszélnek egymással, a diákokkal, a szülőkkel, kölcsönösen tisztelik egymást.

Tisztelt Szülők, Köszönjük eddigi támogatásaikat és kérjük segítségüket az előttünk álló tanévben is. Köszönjük, hogy iskolánknak bizalmat szavaztak és szavaznak, tudjuk, hogy munkánk csak közös erőfeszítéseink által, Isten kegyelméből lehet sikeres.

Kedves Diákjaink!

Lukács evangéliumában ezt olvassuk: Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg.

Ahogy az iskola munkatársainak példáknak kell lenniük, úgy nektek, felsőbb évfolyamosoknak, szintén élen kell járnotok a példaadásban, ha kell a segítségnyújtásban, a fegyelmezettségben, a rend szeretetében, a szép beszédben. Meg kell, hogy látszódjon rajtatok, viselkedéseteken, megnyilvánulásaitokban, hogy a református iskola tanulói vagytok, akik a jézusi úton szeretetben jártok, Pál apostol szavaival kívánom, hogy az előttünk álló tanévben is „minden dolgotok szeretetben megy végbe.”

(...)

Kívánom, hogy legyen az előttünk álló tanév vidám, szeretetteljes! Épüljön tovább iskolánk szellemiségében, lelkületében. Legyen és maradjon továbbra is a református iskola egy családias, befogadó és elfogadó közösség, ahol szülők, a diákok és a tanárok kölcsönösen segítik egymást. Kísérje az előttünk álló tanévet áldás, békesség, a 2018/2019-es tanévet megnyitom!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Balatonfüred, 2018.08.30.

 

Rojtos Norbert

igazgató


2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria

Virágos Balatonfüredért2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria