"Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik!"
(Példabeszédek 1:10)
Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

Angol társalgás ( felső tagozatos diákoknak ) – Szalay Katalin

 

Cél: az angol nyelvű kommunikáció gyakorlása, az ismeretek elmélyítése. A foglalkozások egy részét az informatikateremben tartjuk, ahol a diákok lehetőséget kapnak az egyéni gyakorlásra is. Olyan technikákat tanulnak, amik segítségével bátrabban meg tudnak szólalni az idegen nyelven. Mivel többségében nyolcadik osztályos tanulók járnak a szakkörre, ezért időt szánunk a felvételire, versenyekre való felkészülésre is.

 

Német társalgás (felső tagozat) – Köz Kádi Sarolta

 

Heti egy alkalommal délután is lehetőség van az órán tanultak elmélyítésére, alkalmazására. A feladatok a beszédkézség, szövegértés fejlesztését szolgálják.

 

Második idegen nyelv (7. 8. osztály) - Köz Kádi Sarolta

 

Lehetőséget biztosítunk 7. osztálytól a német, mint 2. idegen nyelv tanulására. A délelőtti nyelvórákon angolt tanuló diákok élhetnek ezzel a nyelvtanulással.

 

Magyar felvételi előkészítő – Farkas Judit

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 8. osztályos tanulók számára, célunk az anyanyelvi ismeretek rendszerezése, az új tananyag lemélyítése, a helyesírás tökéletesítése, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, közmondásaink, szólásaink alaposabb megismerése, és sok játékos nyelvi feladat révén a  kreatív nyelvhasználat kialakítása  a sikeres központi felvételi vizsga teljesítése érdekében.

 

Irodalmi kör: Felső tagozatosok számára – Farkas Judit

 

Felkészülünk a vers-és prózamondó, valamint szépkiejtési versenyeken való eredményes részvételre. A könyvtári olvasópályázatok elkészítése során gyakoroljuk a szövegalkotást. Színdarabot próbálunk. Sok-sok játékos nyelvi feladattal, érdekességekkel, rejtvényekkel ismerkedünk meg, így játszva tanulunk és tanulva játszunk.

 

Matematika előkészítő – Mógorné Áment Erika

 

A foglalkozások célja a tanulók matematikai tudásának, képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy minél sikeresebb központi felvételi vizsgát tudjanak tenni. Előkészítőn felelevenítjük a szükséges elméleti ismereteket, és a tanulók feladatokat oldanak meg egy felvételire előkészítő könyvből, valamint a régi felvételi feladatsorok alapján.

 

Matematika tehetséggondozó szakkör – Mógorné Áment Erika

 

A szakkör célja a felső tagozatos tanulók közül matematikából az átlagosnál tehetségesebb és érdeklődő tanulók képességének fejlesztése. Ennek két összetevője a logikai feladatok megoldása és a matematika versenyekre való felkészítés. Egy-egy verseny előtt a szakkörre nem beiratkozott, de a versenyre jelentkező gyerekeket is kérjük, hogy vegyenek részt néhány hétig a foglalkozásokon.

 

Matematika felzárkóztató foglalkozás  – Mógorné Áment Erika

 

A foglalkozás célja a tanulók matematika ismereteiben és képességeiben előforduló hiányosságok pótlása. Itt lehetőség van újabb tanári magyarázatra, és az alapkészségek begyakorlására.

 

Informatika tehetséggondozó szakkör – Mógorné Áment Erika

 

 Célja a tanulók informatikához kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztése, az iskolai tananyag kiegészítése. A szakkörön elsősorban különböző szerkesztő programokkal dolgozunk, grafikai program használata, prezentációkészítés, videó szerkesztés és animáció készítés szerepel a tematikában. A munka során az egyéb tantárgyaknál felhasználható, ill. az iskolai élet, vagy tágabb környezetünk eseményeit feldolgozó anyagokat készítünk.

 

Természetismeret szakkör – Kissné Laár Eszter

 

 Megismerkedünk a körülöttünk élő állatokkal és növényekkel. Megfigyeléseket végzünk a természetben. Vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket végzünk. Tanulmányi versenyekre készülünk.


2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria

Virágos Balatonfüredért2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria