"A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak."
( Prédikátor 10:2)
Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

Lovas szakkör – Balatonfüredi Lovas Klub

 

A lovaglás pozitív hatása közismert a gyermekek testi - lelki fejlődésére. A Balatonfüredi Lovas Klubbal történt együttműködési megállapodás eredményeképpen a református iskola lehetőséget biztosít az iskolai lovas oktatás megvalósítására, a hétvégi időkeretben.

 

Természetjárás - Kelli Lajos

 

A foglalkozás legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az igényt olyan értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív feldolgozása.Felkészít a biztonságos és élményszerű természetjárásra az alapvető ismeretek, szabályok megismertetése és gyakorlati alkalmazása által, nyitottságot alakít ki a természetjárás különböző módon való kipróbálására, a jelentősebb túraútvonalak „bejárása” révén pedig megismerteti hazánk természeti és épített kincseit, nemzeti értékeinket.

 

Tömegsport – Kelli Lajos

 

Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak mozgástanulás tartalmai mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a mozgástanulás tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a testkultúrával kapcsolatos ismeretek köre.

A tehetséges tanulók városi egyesületbe irányítása.

Felkészülés a különböző szintű diákolimpiai versenyekre.

 

Sportszakkör - Molnárné Pocsai Ildikó

 

A gyerekek megismerkedhetnek olyan sportágakkal, amelyekre a tanítási órákon nincs lehetőségük.

Pl: asztalitenisz, floorball, röplabda, lány labdarúgás

Itt történik a sportversenyekre való felkészülés is.


2019-02-24

Családi Vasárnap 2. osztály

2019-02-25

Programozd a jövőd című előadás felső tagozat

2019-02-25

Sítábor febr.25-márc.2.

2019-03-01

Pénz7 program


Fotógaléria

Virágos Balatonfüredért2019-02-24

Családi Vasárnap 2. osztály

2019-02-25

Programozd a jövőd című előadás felső tagozat

2019-02-25

Sítábor febr.25-márc.2.

2019-03-01

Pénz7 program


Fotógaléria