"Aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne."
(I. János 4:16/b)
Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

Énekkar - Bíró Bernadett

„ Az ember boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.”

( Kodály ) 

 

A kóruséneklés legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket megismertessem, megszerettessem az éneklés örömével. Az énekkarban történő közös műhelymunka értékes feladatokat állít a gyermekek elé, melynek eredménye során az énekesek önbizalma, kitartása és lelkesedése is pozitív irányba fejlődik. A kórusénekléssel kultúrát közvetítünk, mellyel hagyományt és értéket ápolunk. Kiemelten fontosnak tartom az iskolai, egyházi, városi rendezvényeinken történő, ünnephez méltó szerepléseinket, fellépéseinket, melyekre lelkiismeretesen és örömmel készülünk.

 

Rajz szakkör – Sáry Lilla

 

A szakkör hangulataink, gondolataink, önkifejező képességeinkre irányítja a figyelmet. Mindeközben fejlődik a gyermekek térérzékelése, megfigyelő- és lényegkiemelő képessége. Nem az a cél, hogy tökéletes művek szülessenek, amelyekkel versenyeken győzelmeket arathatunk, hanem az alkotás folyamatát helyezzük a középpontba. Alkotni jó! Nem kliséket tanulnak meg, hanem olyan feladatokat kapnak, amelyeknek nincs előre meghatározott legjobb megoldása. Megnyilvánulhat a személyes ízlés, a saját elképzelés.

 

Meseszakkör - Simon Szilvia

 

Az idei tanévben a meseszakkör tagjai három produkcióval készülnek a nagyérdemű szórakoztatására. Elsőként decemberben lépnek az óvodások és iskolás társaik elé tréfás Lucázó műsorukkal. Ezt követően az iskolai karácsonyi műsor jelenetét is ők adják elő.

Mindezek mellett talán a legnagyobb izgalommal és örömmel Lázár Ervin: Vacskamati virágja című vidám darabjára készülnek. A szakkör tagjai maguk választották ki a mesét, a szereposztást is közösen beszélték meg. A jelmezek kitalálása és a díszlet elkészítése is a gyerekekre vár. Egyszóval igazi közösségi alkotómunkával szeretnénk létrehozni ismét bemutatóinkat, remélhetőleg nem csak a magunk örömére, hanem közönségünk tetszésére is.

 

Rézfúvós kamarazene – Rojtos Norbert

 

A szakköri foglalkozás lehetőséget biztosít a hangszeres zenei kompetenciák fejlesztésére, valamint az együttmuzsikálás örömének felfedezésére. A tanulók kamaracsoportot alkotva vesznek részt az iskola rendezvényein, ünnepségein, valamint a Családi Vasárnapok alkalmával a gyülekezetekben is. 


2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria

Virágos Balatonfüredért2019-05-27

Iskolafogászat 8. osztály

2019-05-28

Osztálykirándulás 4. osztály

2019-05-29

Kompetenciamérés 6.,8.o.

2019-05-31

OsztálykirándulásokFotógaléria