Családi vasárnapok

“Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté, 18:20)

A családi vasárnapok alkalmával havonta egy alkalommal az iskola tanárai, dolgozói, diákjai és családjaik a saját felekezetükhöz tartozó Istentiszteleteken, Szentmiséken vesznek részt. Ezeken a közösségi alkalmakon a diákok rövid szolgálattal is bemutatkoznak gyülekezeteikben.

A 2020/2021-es tanév Családi vasárnapjai:
TÁJÉKOZTATÓ