Sport szakkörök

Tömegsport – Kelli Lajos
Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak mozgástanulás tartalmai mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a mozgástanulás tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a testkultúrával kapcsolatos ismeretek köre. A tehetséges tanulók városi egyesületbe irányítása. Felkészülés a különböző szintű diákolimpiai versenyekre.

Leány röplabda (U13, U15) – Molnárné Pocsai Ildikó
A Szent Benedek Balatonfüred Röplabda Akadémia utánpótlás csapatainak edzései Molnárné Pocsai Ildikó tanárnő, röplabda-edző vezetésével. Az Akadémia bár még csak pár éves, most is jelentős utánpótlás bázissal rendelkezik, hiszen a balatonfüredi és környéki gyerekek körében egyre népszerűbb a sportág, jelenleg több mint 110 utánpótláskorú játékosa van. Az edzések mellett versenyekre is járnak a gyerekek. A legfontosabb célkitűzés: megszerettetni a röplabdát a gyerekekkel, hogy érezzék a játék örömét, az összetartozást és hogy minél nagyobb sikereket érjenek el az iskolapadon kívül is. Ildikó néni kiváló érzékkel tartja össze és fejleszti a legkisebbeket. Neki köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág a diákok körében.