Tantárgyi szakkörök

Angol társalgás ( felső tagozatos diákoknak ) – Szalay Katalin
Cél: az angol nyelvű kommunikáció gyakorlása, az ismeretek elmélyítése. A foglalkozások egy részét az informatikateremben tartjuk, ahol a diákok lehetőséget kapnak az egyéni gyakorlásra is. Olyan technikákat tanulnak, amik segítségével bátrabban meg tudnak szólalni az idegen nyelven. Mivel többségében nyolcadik osztályos tanulók járnak a szakkörre, ezért időt szánunk a felvételire, versenyekre való felkészülésre is.

Magyar felvételi előkészítő – Farkas Judit
Magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 8. osztályos tanulók számára, célunk az anyanyelvi ismeretek rendszerezése, az új tananyag lemélyítése, a helyesírás tökéletesítése, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, közmondásaink, szólásaink alaposabb megismerése, és sok játékos nyelvi feladat révén a kreatív nyelvhasználat kialakítása a sikeres központi felvételi vizsga teljesítése érdekében.

Irodalmi kör: Felső tagozatosok számára – Farkas Judit
Felkészülünk a vers-és prózamondó, valamint szépkiejtési versenyeken való eredményes részvételre. A könyvtári olvasópályázatok elkészítése során gyakoroljuk a szövegalkotást. Színdarabot próbálunk. Sok-sok játékos nyelvi feladattal, érdekességekkel, rejtvényekkel ismerkedünk meg, így játszva tanulunk és tanulva játszunk.

Matematika előkészítő – Mógorné Áment Erika
A foglalkozások célja a tanulók matematikai tudásának, képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy minél sikeresebb központi felvételi vizsgát tudjanak tenni. Előkészítőn felelevenítjük a szükséges elméleti ismereteket, és a tanulók feladatokat oldanak meg egy felvételire előkészítő könyvből, valamint a régi felvételi feladatsorok alapján.

Matematika tehetséggondozó szakkör – Mógorné Áment Erika/Vincze Ágnes
A szakkör célja a felső tagozatos tanulók közül matematikából az átlagosnál tehetségesebb és érdeklődő tanulók képességének fejlesztése. Ennek két összetevője a logikai feladatok megoldása és a matematika versenyekre való felkészítés. Egy-egy verseny előtt a szakkörre nem beiratkozott, de a versenyre jelentkező gyerekeket is kérjük, hogy vegyenek részt néhány hétig a foglalkozásokon.

Matematika felzárkóztató foglalkozás – Mógorné Áment Erika/Vincze Ágnes
A foglalkozás célja a tanulók matematika ismereteiben és képességeiben előforduló hiányosságok pótlása. Itt lehetőség van újabb tanári magyarázatra, és az alapkészségek begyakorlására.

Informatika tehetséggondozó szakkör – Mógorné Áment Erika
Célja a tanulók informatikához kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztése, az iskolai tananyag kiegészítése. A szakkörön elsősorban különböző szerkesztő programokkal dolgozunk, grafikai program használata, prezentációkészítés, videó szerkesztés és animáció készítés szerepel a tematikában. A munka során az egyéb tantárgyaknál felhasználható, ill. az iskolai élet, vagy tágabb környezetünk eseményeit feldolgozó anyagokat készítünk.

Természetismeret szakkör – Kissné Laár Eszter
Megismerkedünk a körülöttünk élő állatokkal és növényekkel. Megfigyeléseket végzünk a természetben. Vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket végzünk. Tanulmányi versenyekre készülünk.