Művészeti szakkörök

Énekkar – Bíró Bernadett
„ Az ember boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.” ( Kodály )
A kóruséneklés legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket megismertessem, megszerettessem az éneklés örömével. Az énekkarban történő közös műhelymunka értékes feladatokat állít a gyermekek elé, melynek eredménye során az énekesek önbizalma, kitartása és lelkesedése is pozitív irányba fejlődik. A kórusénekléssel kultúrát közvetítünk, mellyel hagyományt és értéket ápolunk. Kiemelten fontosnak tartom az iskolai, egyházi, városi rendezvényeinken történő, ünnephez méltó szerepléseinket, fellépéseinket, melyekre lelkiismeretesen és örömmel készülünk.

Rajz szakkör – Sáry Lilla
A szakkör hangulataink, gondolataink, önkifejező képességeinkre irányítja a figyelmet. Mindeközben fejlődik a gyermekek térérzékelése, megfigyelő- és lényegkiemelő képessége. Nem az a cél, hogy tökéletes művek szülessenek, amelyekkel versenyeken győzelmeket arathatunk, hanem az alkotás folyamatát helyezzük a középpontba. Alkotni jó! Nem kliséket tanulnak meg, hanem olyan feladatokat kapnak, amelyeknek nincs előre meghatározott legjobb megoldása. Megnyilvánulhat a személyes ízlés, a saját elképzelés.

Meseszakkör – Simon Szilvia és Csonka Mónika
Az idei tanévben a meseszakkör tagjai három produkcióval készülnek a nagyérdemű szórakoztatására. Elsőként decemberben lépnek az óvodások és iskolás társaik elé tréfás Lucázó műsorukkal. Ezt követően az iskolai karácsonyi műsor jelenetét is ők adják elő. Mindezek mellett talán a legnagyobb izgalommal és örömmel Lázár Ervin: Vacskamati virágja című vidám darabjára készülnek. A szakkör tagjai maguk választották ki a mesét, a szereposztást is közösen beszélték meg. A jelmezek kitalálása és a díszlet elkészítése is a gyerekekre vár. Egyszóval igazi közösségi alkotómunkával szeretnénk létrehozni ismét bemutatóinkat, remélhetőleg nem csak a magunk örömére, hanem közönségünk tetszésére is.

Rézfúvós kamarazene – Rojtos Norbert
A szakköri foglalkozás lehetőséget biztosít a hangszeres zenei kompetenciák fejlesztésére, valamint az együttmuzsikálás örömének felfedezésére. A tanulók kamaracsoportot alkotva vesznek részt az iskola rendezvényein, ünnepségein, valamint a Családi Vasárnapok alkalmával a gyülekezetekben is.

Német színjátszó szakkör- Diénes Melinda
Iskolánkban 2017 szeptemberétől működik német színjátszó szakkör. A szakkör célja a nyelvi kifejezőképesség, a kommunikáció, a személyiség és a szociális készségek fejlesztése.
Ezt a célt szolgálják a szakkör játékos nyelvi gyakorlatai, szituációs játékok, arcjáték- és mozgáskultúrát fejlesztő gyakorlatai, a táncok és dalok, versek és végül egy színdarab begyakorlása. A gyerekek az által, hogy egy-egy szerepbe bújnak, levetkőzik nyelvi gátlásaikat és önfeledten használják az egyszerű beszédszándékokat, énekelnek vagy verselnek németül.
Színdarabjaink történeteit, nyelvi fordulatait, a jelmezeket és a díszletet a csoport diákjaival együtt megbeszélve írjuk meg és készítjük el. A szakkör vezetésében nagy segítségünkre van a mindenkori német önkéntes, aki az idegen nyelvi órákat segíti.
Színdarabjainkat nagy sikerrel adtuk elő a Frühlingsspaß kistérségi német versmondó versenyen és az Ugodon megrendezésre kerülő Német Drámafesztiválon.