Tantestület, fogadóórák

Tanár neveTantárgyFogadóóra (1.félév)
Rojtos Norbert igazgató, magyar nyelv és irodalom
Sáry Lilla igazgatóhelyettes, tanító 
Bíró Bernadett ének-zene, egyházi ének, kórusvezető, erkölcstan, fejlesztő pedagógus
Géczi Renáta2. o. napközis nevelő, testnevelés 
Simon Szilvia2. o. tanító 
Cserháti-Horváth Judit 3. osztály napközis nevelő
Csonka Mónika munkaközösség-vezető, 3. osztály tanító, református hitoktató
Diénes Melinda 8. osztály osztályfőnök, német nyelv,
történelem
Farkas Judit magyar nyelv és irodalom
Szmik Györgytestnevelés
Kissné Laár Eszter kémia, biológia, természetismeret
Mógorné Áment Erika 5.o. osztályfőnök, könyvtáros, matematika, informatika
Eszenyi Bernadetttestnevelésszerda: 2.óra
Pordán Adrien 4. o. napközis nevelő, informatika
Szalay Katalinmunkaközösség-vezető,
7. o. osztályfőnök, angol nyelv,
DÖK-segítő tanár
hétfő: 3.óra
Szűcs Zsuzsanna4. o. tanító
Tolnai Renáta Zsuzsanna1. o. napközis nevelő
Ujhelyiné Károlyi Krisztina1. o. tanító
Vincze Ágnes6.o. osztályfőnök, matematika,
informatika
Hitoktatók:
Bátki Dávid Gézareformátus lelkész- református hitoktató
Vámosi Emőkekatolikus hitoktató
Csizmazia Szilveszternékatolikus hitoktató
Csobó-Katona Renátaevangélikus hitoktató
Óraadók:
Angyal Tündetörténelem (5-6.o.)
Bognár Vivienvizuális kultúra 
Sebők Lajosfizika
Tatár Attila technika, életvitel és gyakorlat