Tantestületünk, fogadóórák

Tanár neveTantárgyFogadóóra (2.félév)
Rojtos Norbert igazgató, magyar nyelv és irodalomszerda: 1.óra
Sáry Lilla igazgatóhelyettes, tanító  csütörtök: 3.óra
Bíró Bernadett ének-zene, egyházi ének, kórusvezető, erkölcstan, fejlesztő pedagógusszerda: 6.óra
Géczi Renáta1. o. napközis nevelő, testnevelés péntek: 5.óra
Simon Szilvia1. o. tanító  kedd: 4.óra
Cserháti-Horváth Judit 2. osztály napközis nevelőcsütörtök: 6.óra
Csonka Mónika munkaközösség-vezető, 2. osztály tanítókedd: 3.óra
Diénes Melinda 7. osztály osztályfőnök, német nyelv,
történelem
hétfő: 3.óra
Farkas Judit 8. o. osztályfőnök,
magyar nyelv és irodalom
csütörtök: 2.óra
Kelli Lajos testnevelésszerda: 4.óra
Kissné Laár Eszter kémia, biológia, természetismeretkedd: 1.óra
Mógorné Áment Erika könyvtáros, matematika, informatikaszerda: 3.óra
Molnárné Pocsai Ildikóföldrajz, testnevelésszerda: 5.óra
Pordán Adrien 3. o. napközis nevelő, informatikacsütörtök: 4.óra
Szalay Katalinmunkaközösség-vezető,
6. o. osztályfőnök, angol nyelv,
DÖK-segítő tanár
szerda: 6.óra
Szűcs Zsuzsanna3 o. tanítóhétfő: 4.óra
Tolnai Renáta Zsuzsanna4. o. napközis nevelőpéntek: 5.óra
Ujhelyiné Károlyi Krisztina4. o. tanítószerda: 3.óra
Vincze Ágnes5.o. osztályfőnök, matematika,
informatika
csütörtök: 4.óra
Hitoktatók:
Bátki Dávid Gézareformátus lelkész- református hitoktatókedd: 3.óra
Vámosi Emőkekatolikus hitoktató
Csizmazia Szilveszternékatolikus hitoktató
Csobó-Katona Renátaevangélikus hitoktató
Óraadók:
Bognár Vivienvizuális kultúra 
Sebők Lajosfizika
Tatár Attila technika, életvitel és gyakorlat